(85) 307 07 10
sklep@lapcenter.pl

Szanowny kliencie

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, znanego jako RODO (GDPR) odnoszącego się do kwestii ochrony przetwarzania danych osobowych osób fizycznych oraz przepływu tychże danych – przygotowaliśmy dla Państwa informacje na temat tego jakie dane przechowujemy, w jakim celu to robimy, jak długo je przechowujemy oraz jakie przysługują Państwu w związku z tym prawa.

Kto przetwarza wasze dane osobowe?

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Serwis Komputerowy PKOMP w Białymstoku przy ul. Legionowej 9/1 lok.132, 15-281, NIP: 542-269-38-15, REGON:

Jakie dane są przetwarzane?

Przetwarzamy wyłącznie dane, które są niezbędne do skorzystania z naszych usług. Są to zatem:

• imię i nazwisko

• adres

• adres poczty elektronicznej

• numer telefonu Imię, nazwisko oraz adres są niezbędne abyście mogli państwo skorzystać z naszych usług czy też nabyć u nas interesujące was produkty. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu konieczne są do utrzymania odpowiedniej komunikacji (w tym do wysyłania dokumentów i umów w formie elektronicznej).

Komu przekazujemy wasze dane osobowe?

Państwa dane osobowe przekazujemy jedynie firmom, z którymi współpraca jest niezbędna do skorzystania z naszych usług. Są to:

• mBank S.A. - bank

• Krajowy Integrator Płatności S.A. – płatności internetowe

• Dynamic Parcel Distribution – usługi kurierskie

Jak dbamy o bezpieczeństwo waszych danych?

Wszelkie dane przesyłane za pośrednictwem naszej strony są zaszyfrowane dzięki technologii SSL, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo nasza firma posiada odpowiednie procedury, które zapobiegają przypadkowym wyciekom danych.

Jakie przysługują państwu prawa?

Dane przetwarzane przez Lapcenter zgodnie z postanowieniem RODO mogą być przez państwa:

• usunięte, bez negatywnych konsekwencji. Wyjątek stanowi okres realizacji zamówienia – jeżeli zażądają państwo usunięcia danych w trakcie jego realizacji – nie będzie mogło ono dojść do skutku

• sprostowane – jeżeli w przesłanych danych znajduje się błąd bądź uległy one zmianie – mogą państwo je skorygować

• sprawdzane – mogą państwo mieć pełny wgląd do własnych danych osobowych, którymi dysponuje Lapcenter

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe i jak długo?

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w dwóch celach. Pierwszy stanowi realizacja zamówień na naszej stronie. Drugi to marketing bezpośredni (newsletter). Dane przechowywane są przez czas nieokreślony.

Pytania, prośby o modyfikację, usunięcie i wgląd w dane prosimy kierować na adres sklep@lapcenter.pl